BEFORE & AFTER

Botox

Before
After
Before
After
Botox laser resurfacing before
Before
Botox laser resurfacing after
After
Before
After
Before
After
Before
After

lip augmentation

Before
After
Before
After
Before
After
Before
After
Before
After

COOLSCULPTING BY ZELTIQ

Before
After
Before
After
Before
After
Before
After
Before
After

Juvederm

Before
After
Before
After
Before
After
Before
After
Before
After
Before
After

Sculptra

Before
After
Before
After
Before
After
Before
After
Before
After

Kybella

Before
After
Before
After
Before
After
Before
After

Laser Tattoo Removal

Before
After
Before
After
Before
After
Before
After
Before
After
Before
After
Before
After

MORE BEFORE & AFTER PHOTOS